Regeling lidmaatschap Jeugd LTVE

 

 

Voor de jeugd (tot 18 jaar) biedt LTV Elsloo een all-inclusive lidmaatschap aan.  

                                                                             

Kosten all-inclusive lidmaatschap:       

Voor het seizoen 2019-2020 bedragen de kosten voor het all-inclusive lidmaatschap:

- Per jaar € 216,-, dit komt neer op € 18,00 per maand;

- Betalingen dienen bij vooruitbetaling plaats te vinden, door middel van automatische incasso per kwartaal (€ 54,-) of betaling van het totaal bedrag in een keer a € 216,-

Dit lidmaatschap loopt van september tot september en omvat de volgende activiteiten:

1. Tennislessen in voor- en najaar, 1x per week 1 uur les door gecertificeerde tennisleraar. In totaal circa 2 x 15 lessen. Groepen bestaan uit max. 4 kinderen. Bij minder kinderen wordt de lesduur naar beneden aangepast.

2. Deelname aan de Kia Tenniskids competitie, tenniscompetitie voor kinderen in voor- en najaar. Deelname aan clubtoernooien en activiteiten voor de jeugd van LTV Elsloo.

4. Deelname aan maandelijks jeugd-uitwisselingstoernooi met regionale tennisclubs.  

Proeflessen:

Heeft uw kind interesse in tennis, dan bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een proefles. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

-  Uw kind kan maximaal 1 les gratis meedraaien.

-  In overleg met de trainer wordt bepaald welke les dit wordt, mits er op dat moment lessen gegeven worden.

-  Bij meerdere aanmeldingen van aspirantleden tegelijkertijd, wordt in overleg met de trainer, maximaal 1 proefles per maand gegeven.  

Waar kunt u uw kind aanmelden voor een eerste kennismakingsles of lidmaatschap?

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Mariëlle van den Eijnden, contactpersoon jeugdzaken/bestuur via [email protected] of 06-30380970  

Aanmelding als lid:  

Als u na deze eerste kennismakingsles besluit uw kind aan te melden bij onze tennisvereniging, dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Door dit lidmaatschap ontvangt uw kind automatisch een KNLTB pasje waardoor het te allen tijde toegang heeft tot de tennisbanen om te spelen wanneer het hem/haar uitkomt. Bij aanmelding tot lid bepaalt de trainer op basis van leeftijd en beginniveau in welke trainingsgroep het kind instroomt.  

Beeindiging lidmaatschap:

Deelname aan het all-inclusive lidmaatschap kan niet tussentijds ontbonden worden. Bij instroom gaat u ermee akkoord dat aan de contributie verplichtingen tot het einde van het contributiejaar voldaan wordt.

o   Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 1 september.

o   Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 juli bij de   ledenadministratie van de club via [email protected]

o   Restitutie van contributie voor dit all- inclusive lidmaatschap door langdurige verhindering of tussentijds stoppen is niet mogelijk. Bij langdurige uitval wordt gehandeld conform club reglement. Deze kunt u terugvinden op www.ltve.nl