Regeling lidmaatschap Jeugd LTVE

 

 

Voor de jeugd (tot 18 jaar) biedt LTV Elsloo een all-inclusive lidmaatschap aan.  

                                                                             

Kosten all-inclusive lidmaatschap:       

Voor het seizoen 2024 bedragen de kosten voor het all-inclusive lidmaatschap:

 • Per jaar € 240,-, dit komt neer op € 20,00 per maand
 • Betalingen van de kosten voor het lidmaatschap zijn gesplitst:
  • Het lesgeld wordt door de trainer gefactureerd en betaalt u rechtstreeks aan de trainer.
  • De contributie wordt door LTV Elsloo gefactureerd en betaalt u aan de club.
 • De club geeft korting op het lesgeld dat u aan de trainer betaalt. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 211,50.

Vanaf 2024 is de betaling van het lidmaatschap en de te verrekenen korting als volgt:

Periode Welke Kosten Factuur Bedrag Restitutie door LTV Elsloo Betaling aan
Maart 2024 Lesgeld 17 lessen voorjaar € 190,75 * € 105,75 ** Trainer
Maart 2024 Contributie club € 70,-   LTV Elsloo
September 2024 Lesgeld 17 lessen najaar € 190,75 * € 105,75 ** Trainer

*     in overleg met de trainer David Hofman kunt het bedrag ook in termijn betalen.  

**  dit bedrag wordt naar u overgemaakt in de maand dat facturen door trainer worden verstuurd

 

Uw kind ontvangt 34 lessen per jaar (cycli van 2 x 17 lessen). Hierdoor kunnen de kinderen het hele jaar door trainen en sluiten de lessen beter aan bij de competitieperioden. Instroom gedurende het jaar behoort tot de mogelijkheden.

Dit lidmaatschap loopt van januari tot en met december en omvat de volgende activiteiten:

 • Tennislessen in voor- en najaar, 1x per week 1 uur les door gecertificeerde tennisleraar. In cycli van 2 x 17 lessen. Groepen bestaan uit max. 4 kinderen. Bij minder kinderen wordt de lesduur naar beneden aangepast met een minimum van een half uur.
 • Deelname aan de KIA jeugdcompetitie voor kinderen in voor- en najaar.
 • Deelname aan clubtoernooien en activiteiten voor de jeugd van LTV Elsloo  
 • Deelname aan de ‘racketmix’ voor jeugdleden. Dit wordt ongeveer 2 keer per maand georganiseerd. Jeugdleden kunnen gratis met andere LTVE jeugdleden een partijtje tennissen. Hierbij is altijd iemand van de jeugdcommissie aanwezig. Per seizoen wordt de dag bepaald waarop deze racketmix plaatsvindt.
 • Overige clubactiviteiten en gratis gebruik van de tennisbanen op ons park. 

Proeflessen:

Heeft uw kind interesse in tennis, dan bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een proefles. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Uw kind kan maximaal 1 les gratis meedraaien. In overleg met de trainer wordt   bepaald welke les dit wordt, mits er op dat moment lessen gegeven worden.
 • Bij meerdere aanmeldingen van aspirantleden tegelijkertijd, wordt in overleg met de trainer, maximaal 1 proefles per maand gegeven.  

Waar kunt u uw kind aanmelden voor een eerste kennismakingstennisles of lidmaatschap?

U kunt hiervoor contact opnemen met:

 • Mariëlle van den Eijnden, contactpersoon jeugdzaken/bestuur via [email protected]
 • Rechtstreeks bij David Hofman, trainer LTV Elsloo.  

Aanmelding lidmaatschap:

Als u na deze eerste kennismakingsles besluit uw kind aan te melden bij onze tennisvereniging, dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Inschrijving vindt plaats door invullen van het inschrijfformulier wat u kunt terugvinden op de website L.T.V. Elsloo.

Door dit lidmaatschap ontvangt uw kind automatisch een KNLTB pasje waardoor het te allen tijde toegang heeft tot de tennisbanen om te spelen wanneer het hem/haar uitkomt.

Na aanmelding zal de trainer uw kind kunnen indelen bij een groep. De trainer bepaalt op basis van leeftijd en beginniveau in welke trainingsgroep het kind instroomt.  

Beëindiging lidmaatschap:

 • Deelname aan het all-inclusive lidmaatschap kan niet tussentijds ontbonden worden. Bij instroom gaat u ermee akkoord dat aan de contributie verplichtingen tot het einde van het contributiejaar voldaan wordt.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december bij de ledenadministratie van de club via [email protected]
 • Restitutie van contributie voor dit all- inclusive lidmaatschap door langdurige verhindering of tussentijds stoppen is niet mogelijk. Bij langdurige uitval wordt gehandeld conform club reglement. Deze kunt u terugvinden op www.ltve.nl