Regeling lidmaatschap Jeugd LTVE

 

 

Voor de jeugd (tot 18 jaar) biedt LTV Elsloo een all-inclusive lidmaatschap aan.  

                                                                             

In 2021 krijgt het all inclusive jeugd abonnement, hierna all-in abonnement, als gevolg van wijzigingen op fiscaal terrein en als gevolg van het advies om de termijn van het abonnement gelijk te laten lopen met het kalenderjaar (statutair vereiste) een gewijzigde opzet.

De wijzigingen houden het volgende in:

1.       Het wijzigen van de looptijd van het all-in abonnement conform de statuten van LTVE van 1 januari tot 31 december (kalenderjaar). Dit was van 1 september tot 31 augustus.

2.       De uiterlijke opzeggingsdatum van het all in abonnement wordt hierdoor automatisch gewijzigd naar 1 december van het lopende contributiejaar. 

3.       Betaling van de kosten voor het all-in abonnement worden gesplitst:

  • Het lesgeld wordt door de trainer gefactureerd en betalen de ouders rechtstreeks aan de trainer.
  • De contributie wordt door LTV Elsloo gefactureerd en betalen de ouders aan de LTV Elsloo.
  • L.T.V. verstrekt een korting aan de ouders voor het lesgeld dat zij aan de trainer betalen.
  • De totale kosten voor de ouders bedragen € 240 per jaar per kind. Dit is een stijging met € 24 per jaar t.o.v. 2020 , maar voor dit hogere bedrag krijgen de kinderen op jaarbasis 4 lessen meer.

Proeflessen:

Heeft uw kind interesse in tennis, dan bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een proefles. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

  • Uw kind kan maximaal 1 les gratis meedraaien.
  • In overleg met de trainer wordt bepaald welke les dit wordt, mits er op dat moment lessen gegeven worden.
  • Bij meerdere aanmeldingen van aspirantleden tegelijkertijd, wordt in overleg met de trainer, maximaal 1 proefles per maand gegeven.  

Waar kunt u uw kind aanmelden voor een eerste kennismakingsles of lidmaatschap?

U kunt hiervoor contact opnemen met: 

                        Mariëlle van den Eijnden, contactpersoon jeugdzaken/bestuur via [email protected] of 06-30380970  

Aanmelding als lid:  

Als u na deze eerste kennismakingsles besluit uw kind aan te melden bij onze tennisvereniging, dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Door dit lidmaatschap ontvangt uw kind automatisch een KNLTB pasje waardoor het te allen tijde toegang heeft tot de tennisbanen om te spelen wanneer het hem/haar uitkomt. Bij aanmelding tot lid bepaalt de trainer op basis van leeftijd en beginniveau in welke trainingsgroep het kind instroomt.  

Beeindiging lidmaatschap:

Deelname aan het all-inclusive lidmaatschap kan niet tussentijds ontbonden worden. Bij instroom gaat u ermee akkoord dat aan de contributie verplichtingen tot het einde van het contributiejaar voldaan wordt.

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december bij de ledenadministratie van de club via [email protected]
  • Restitutie van contributie voor dit all- inclusive lidmaatschap door langdurige verhindering of tussentijds stoppen is niet mogelijk. Bij langdurige uitval wordt gehandeld conform club reglement. Deze kunt u terugvinden op www.ltve.nl