Protocol Gastprotocol

LTV Elsloo verwelkomt de leden van andere KNLTB-verenigingen graag op haar park. U bent van harte welkom om te spelen op ons park, waarbij de leden van onze eigen vereniging te allen tijde voorrang hebben. Hieronder treft u het protocol aan dat van toepassing is.

Wij verzoeken u vriendelijk zich hieraan te houden (en zich correct en vriendelijk op te stellen naar de leden van LTVE).

 • Er dient altijd afgehangen worden via het elektronisch afhangbord.
 • Alleen leden van LTVE kunnen afhangen, zij zijn gastheer/vrouw van de leden van de bezoekende vereniging.
 • Speeltijden worden bepaald via het elektronisch afhangbord, als men eenmaal op de baan staat mag die periode worden afgemaakt.
 • Er dienen in principe 2 leden van LTVE per baan af te hangen, dan kunnen 2 gastspelers aansluiten.
 • Singelen kan alleen als er twee banen vrij zijn.
 • Ieder lid mag één gastspeler tegelijk uitnodigen.
 • Deze regeling is van kracht na afloop van de KNLTB (voor en najaar) competitie.
 • Elke gast moet een geldig KNLTB-pasje bij zich hebben en zonodig kunnen tonen als er om gevraagd wordt.
 • De gastspeler moet lid zijn van de KNLTB bond en volwaardig lid bij een andere vereniging.
 • Spelen is alleen toegestaan indien een baan vrij is; eigen leden hebben altijd voorrang.
 • Gaarne deze regeling voornamelijk gebruiken in de daluren (09.00 tot 18.00 uur) en zeer beperkt mogelijk in de avonduren.
 • Er wordt nog overlegd of deze regeling voor LTVE leden op andere parken geldig is.
 • Indien niet voldaan wordt aan een van deze regels is de algemene introductieregel van de vereniging van toepassing: € 5, = per dagdeel.
 • Een gast mag maximaal 20x per jaar gebruik maken van het gastprotocol. Daarna geldt het introductietarief van € 5, = per dagdeel.