Contributie Senioren (18+)

De bedragen voor de contributie worden jaarlijks vastgesteld door de Jaarvergadering.

De contributie is afhankelijk van de leeftijd en bestaat uit een basisbedrag met (alleen) voor senioren een toeslag voor de afkoop van bardiensten. Deze toeslag wordt aan het begin van het jaar betaald.

Hieronder staan de bedragen voor de volledige jaarcontributie.

Ben je nieuw lid ? Dan is de maand van aanmelding bepalend voor de hoogte van de contributie voor het eerste jaar! In het jaar waarin men lid wordt is de hoogte van de contributie afhankelijk van de maand van aanmelding. Neem even contact met ons op voor de korting. 

Leeftijd op 1-1-2020 18 t/m 22 jr 23 t/m 66 jr 67 t/m 75 jr 76+ jr Elders Studerend*

Geboortejaar

1998 - 2002 1954 - 1997 1945 - 1953 1944 of eerder  

Basis Bedrag

€ 90,- € 115,- € 115,- € 115,- € 50,-

Afkoop Bardienst

€ 90,- € 90,- € 45,- € -  € - 

 

         

Niet Spelend Lid **

€ 25,- € 25,- € 25,- € 25,-  

 

*) Studerenden, elders domicilie hebbend waardoor ze maar sporadisch gebruik kunnen maken van de banen, kunnen aanspraak maken op een gereduceerd tarief wanneer ze een woonplaats hebben op een afstand van meer dan 25 Km van het tennispark in Elsloo waarbij de enkele reisafstand wordt gemeten met de “ANWB Routeplanner” via de kortste weg. Elk jaar moet een officiële document (bijvoorbeeld afgegeven door DUO, Gemeente) worden overlegd waaruit de inschrijving als student en de woonplaats blijkt.

**) Niet spelend lid is een lid die om (medische) redenen niet kan spelen, maar wel lid wil blijven. Dit noemen we ook wel 'administratief' lidmaatschap. Ook leden die bij ons alleen competitie spelen, en lid zijn van een andere vereniging, vallen onder deze categorie. Deze leden mogen niet vrij tennissen op ons park en ook niet deelnemen aan club-activiteiten (zoals racketmix en interne toernooien). 

 

Senioren kunnen intekenen voor bardiensten; zij krijgen € 15,- contributiekorting per gelopen, ingeroosterde bardienst. De korting kan meer zijn dan de toeslag voor de afkoop van bardiensten, maar kan maximaal het bedrag van de totale contributie zijn. De korting wordt aan het eind van het jaar verrekend.

Klik hier voor informatie over bardiensten.