Contributie 2024

De bedragen voor 2024 zijn als volgt :
 
Leeftijd op 1-1 van het begrotingsjaar Contributie
Jeugd t/m 17 jaar € 70,-
18 t/m 22 jaar € 180,-
23 t/m 66 jaar € 205,-
67 t/m 75 jaar € 160,-
76 jaar en ouder € 115,-
Elders Studerenden € 140,-
Ereleden
€ 0,-
Administratieve leden € 25,-
 
 
Korting mogelijkheid op de contributie middels vervullen bardiensten.
 • Bardiensten kunnen alleen worden gelopen door leden van 18 jaar en ouder.
 • Per gelopen, ingeroosterde bardienst wordt achteraf een korting van € 15 gegeven op de contributie. De korting kan niet hoger zijn dan het bedrag van de contributie.
 • Later in het jaar instappen betekent (voor alle leden) dat men alleen voor de resterende maanden in dat jaar contributie betaalt; het jaar erna betaalt men het volledige jaarbedrag
 • Voor de contributiekorting in het eerste lidmaatschapsjaar kan er contact worden opgenomen met de penningmeester.
 
All inclusive jeugd abonnement.
 
In 2023 kreeg het all inclusive jeugd abonnement, hierna all-in abonnement genoemd, als gevolg van
wijzigingen op fiscaal terrein en als gevolg van het advies om de termijn van het abonnement gelijk
te laten lopen met het kalenderjaar (statutair vereiste), een gewijzigde opzet.
 
De wijzigingen houden het volgende in:
 1. Het wijzigen van de looptijd van het all-in abonnement conform de statuten van LTVE van 1 januari tot 31 december (kalenderjaar). Dit was van 1 september tot 31 augustus.
 2. De uiterlijke opzeggingsdatum van het all in abonnement wordt hierdoor automatisch gewijzigd naar 1 december van het lopende contributiejaar.
 3. Betaling van de kosten voor het all-in abonnement worden gesplitst:
  • Het lesgeld wordt door de trainer gefactureerd en betalen de ouders rechtstreeks aan de trainer.
  • De contributie wordt door LTV Elsloo gefactureerd en betalen de ouders aan de LTV Elsloo.
  • L.T.V. verstrekt een korting aan de ouders voor het lesgeld dat zij aan de trainer betalen.
  • De totale kosten voor de ouders bedragen € 240 per jaar per kind.