Het Bestuur

 

De vereniging heeft een bestuur dat door en uit de leden wordt gekozen en dat bestaat uit zeven personen.

 

Steven Pijpers Voorzitter

Algemene zaken

Aansturing :

- Recreatiecommissie

 

Edmee Martens-Troisfontaine Secretaris

Secretariaat en communicatie

Aansturing :

- Racket Mix

- Aelse Aope

Harm Salemink Penningmeester - vice voorzitter

Aansturing :

- Sponsorcommissie

Organisatie vrijwilligersavond

Marielle van den Eijnden Ondersteunend lid

Aansturing :

- Jeugdcommissie

- Trainer(s)

Frank Demarteau Ondersteunend lid

Aansturing :

- Kantinecommissie

- Poetsploeg

- ICT

Bert Jennekens Ondersteunend lid

Aansturing:

- Wedstrijdcommissie / competitie

- Parkcommissie

 

De commissieleden worden door de voorzitters benoemd in overleg met de overige leden van het bestuur.

In de loop van elk verenigingsjaar wordt in maart een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Hierin wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggekeken op het vorige seizoen en wordt gekeken naar het lopende seizoen. Tijdens de ALV wordt gestemd over bepaalde voorstellen, zoals de benoeming van (nieuwe) bestuursleden.

 

Ondersteunend aan het bestuur:

Ledenadministratie ICT & Website Trainingen
Yvonne Callaars Ruud Martens David Hofman