Introductie reglement

 

Dit introductiereglement is bedoeld voor de situaties dat een lid van LTVE  iemand die geen lid is van deze club of van een andere bij de KNLTB aangesloten tennisclub, uitnodigt om te tennissen.

Voor introducees die lid zijn van een andere bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging geldt het daarvoor speciaal ontworpen gastprotocol.

1.     Introductie  

1.1.      Elk (junior zowel als senior) lid heeft het recht om iemand die geen lid is van LTVE te introduceren om met hem/haar te tennissen op de banen van LTVE. Elke introducé mag maximaal vijf keer in een  kalenderjaar worden geïntroduceerd. Introductie kan plaatsvinden voor zover de banen niet zijn gereserveerd voor een toernooi, kampioenschap, competitiewedstrijd of een andere verenigingsactiviteit.

1.2.      Introductie moet tijdig, maar in elk geval uiterlijk één dag voor de introductiedatum, plaatsvinden. Aanmelden van een introducé gebeurt via het digitale afhangbord in de KNLTB Clubapp. Daarbij moet het volgende worden opgegeven:

  • De naam van degene die introduceert;
  • De voornaam en achternaam van de geïntroduceerde alsmede diens email-adres. 

1.3.      Per introductie is het tarief € 3,00 voor introducees t/m 17 jaar en € 5,00 voor introducees vanaf 18 jaar, te voldoen door het lid dat introduceert. Er wordt daarvoor een rekening gestuurd naar (de ouders van) het lid dat introduceert. Een verzoek om te introduceren impliceert dat de aanvrager zich verplicht tot het tijdig betalen van deze rekening.

1.4.      In het digitale reserveringssysteem wordt de introductie voor de gevraagde datum en tijdstip vastgelegd.