Contributie Betaling

Met ingang van dit contributiejaar zal de facturering en betaling van de contributie op een andere manier plaats vinden. Er is namelijk voor gekozen om de facturatie en de inning uit te besteden aan Club Collect, een organisatie die door de KNLTB is aanbevolen. Daarnaast is het KNLTB club ledenbestand en de factureringsmodule van KNLTB club gekoppeld aan de module van Club Collect.


De factuur wordt gelijktijdig met het betalingsverzoek via email verzonden.

Klik op de link van de betaalpagina.

De persoonlijke inlogcode wordt automatisch ingevuld. Klik op de knop 'Bekijk uw pagina' 

Op de persoonlijke betaalpagina vind je je eigen gegevens. Je kunt de factuur afdrukken en downloaden en de betaalmogelijkheden bekijken. 

Druk op de blauwe knop met betaalmogelijkheden. In het betalingsverzoek worden 2 betalingsmogelijkheden aangegeven, namelijk:
1.    Via Ideal
2.    Via een (eenmalige) automatische incasso aan Club Collect

Bij iDeal:  kies dan je bank , je wordt dan doorgestuurd naar je eigen bank om de betaling verder af te ronden..

 

Bij automatisch incasso:  Let er wel op dat als een automatische incasso wordt verstrekt dat er voldoende saldo op de bankrekening staat ter voorkoming van stornering. Een stornering van de contributie kost € 1 voor de hernieuwde inning.

Controleer je gegevens (zijn reeds ingevuld) en geef toesteming voor de automatische incasso. 


Naast de 2 betalingswijzen wil het bestuur de mogelijkheid bieden tot betaling in termijnen. Het is mogelijk te betaling in 3 termijnen met een tussenpauze van een maand tussen de termijnen. Betaling van termijnen is echter alleen mogelijk middels de betaalwijze van automatische incasso. Daarnaast zijn er kosten aan verbonden en wel € 1 per termijn. Dit is gelijk aan de kosten die door Club Collect aan LTVE worden doorberekend. Het is aan de keuze van elk lid of er gebruik gemaakt wordt van automatisch incasso.