JIBA banner
Tennisvereniging Elsloo | Afmelden als lid
14955
page-template-default,page,page-id-14955,ecwd-theme-bridge,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Afmelden als lid

Het lidmaatschap wordt telkens per 1 januari van enig jaar met 1 vol jaar verlengd, tenzij tijdig schriftelijk is opgezegd.

Opzegging

Opzegging dient te geschieden vóór 1 januari van het jaar waarvoor men opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Een bericht van opzegging kan alleen schriftelijk of per email aan het secretariaat te worden gestuurd.

Er wordt een bevestiging van de ontvangst van de opzegging gestuurd.

Het is NIET mogelijk om via de tennisleraar of andere leden van onze vereniging mondeling of per email het lidmaatschap van LTVE op te zeggen.

Opzegging voor 2019

Een schriftelijk bericht omtrent een opzegging van het lidmaatschap voor 2019 zal door het secretariaat moeten zijn ontvangen uiterlijk op 3 december 2018.
Als aan deze voorwaarde is voldaan, is voor 2019 geen contributie meer verschuldigd.
Is niet aan deze voorwaarde voldaan, dan is de contributie voor 2019 in zijn geheel verschuldigd.

Een en ander is geregeld in onze statuten. Met name in de volgende artikelen:

Art 6 lid 2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Art 6 lid 7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Art 8 lid 2 Leden verbinden zich als zodanig tot het einde van het lopende verenigingsjaar.